Μεγαλύτερη προβολή

OSCAR ΑΛΟΓΟΝΟΥ

Ισχύς 1800w. 4 Λάμπες. 4 Βαθμίδες Θέρμανσης.
Περιστροφή 450” Αριστερά - Δεξιά. Αυτόματη
Διακοπή Λειτουργίας σε Περίπτωση Πτώσης.