ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ

Αποκαπνιστικό για θερμάστρες πετρελαίου και ξύλου. Σκόνη 6φακ.