Μεγαλύτερη προβολή

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ-9

ΜΗΚΟΣ

45cm

ΒΑΘΟΣ

45cm

ΥΨΟΣ

68cm

ΘΕΡΜΙΔΕΣ

9000kcl

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

120mm

Ελληνικής κατασκευής.