ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τ-14

ΜΗΚΟΣ

68cm

ΒΑΘΟΣ

38cm

ΥΨΟΣ

81cm

ΘΕΡΜΙΔΕΣ

14000kcl

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

120mm

Ελληνικής κατασκευής.