ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Χ/Π 1Kg 30mb ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΙΝΑΣ

Παροχής 1kg/h Πίεσης 29mbar

Είσοδος Θηλυκό LPG - Έξοδος Φ8