ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Χ/Π 1Kg 30mb ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Παροχής 1 kg/h Πίεσης 25-50 Mbar

Είσοδος Θηλυκό LPG - Έξοδος Φ8