ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Χαμηλής Πίεσης. 1,5m Λάστιχο, Ρυθμιστή, Σφικτήρες, Φλάντζες.