ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Υ/Π 8 kg/h 0-4bar ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Παροχής 8kg/h Πίεσης 0-4bar

Είσοδος Θηλυκό LPG - Έξοδος Φ8