ΡΥΘΜΙΣΤΗ Υ/Π 0-4bar 12kgr/h ΜΙΚΡΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Παροχής 12 kg/h Πίεσης 0-4bar

Είσοδος Θηλυκό LPG - Έξοδος Φ8