ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Υ/Π 0-4bar 12kgr/h ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

Παροχής 12 kg/h Πίεσης 0-4 bar

Είσοδος Θηλυκό LPG- Έξοδος Φ8