Σετ Σύνδεσης Υψηλής Πίεσης.

Σετ Σύνδεσης
Υψηλής Πίεσης.
1,5m Λάστιχο,
Στραγγαλιστής,
Σφικτήρες,
Φλάντζες.