ΚΟΛΕΚΤΕΡ 2/3/4 ΦΙΑΛΩΝ

Κολεκτερ Φιαλών με μανόμετρο, βαλβίδα εκτόνωσης, βανάκια αντεπίστροφα και φλεξίμπλ 0,50μ.