ΛΑΣΤΙΧΟ Χ/Π ΜΠΛΕ

Λάστιχο Βουτανίου Χαμηλής Πίεσης έως 1bar. 50μετρα.