Λάστιχο Προπανίου Μαύρο

Λάστιχο Προπανίου
Υψηλής Πίεσης έως 1bar. 50μετρα.