ΕΛΑΙΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΗ 1000ml ΚΑΙ 1500ml

Λαδικό χωρίς ραφή 1000ml ή 1500ml