ΙΣΤΟΣ ΦΙΑΛΗΣ 2/3/5 kg

ΙΣΤΟΣ ΦΙΑΛΗΣ 2/3/5 kg

Με διακόπτη.