ΟΒ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

Καυστήρας με διάμετρο 17/22/28/32/35/40/48/57 mm.