ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ SAP

Φλόγιστρο με μήκος 13/20/33/45/75 εκ.