ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΠΕΛΛΕΤ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πλάτος : 28 CM

Ύψος : 59 CM

Μήκος : 36 CM

Δίαμετρος καμινάδας : 80 MM

Δίαμετρος Μούφας : 1/2 INCH

Περισσότερες λεπτομέρειες

Άλλες πληροφορίες

Τοποθετείται ψηλά στο μπαλκόνι και συνδέεται με το μπουρί. Η πλήρωση του νερού γίνεται χειροκίνητα η με φλοτέρ. 

Διαθέτει βάνα στο κάτω μέρος του, για άδειασμα του νερού και καθαρισμό του φίλτρου, όταν αυτός απαιτείται.